Ostmine EKO oksjonitelt

Oksjonil osalemine ja registreerimine

Online oksjonitel osalemiseks piisab registreerumisest SIIN ja seejärel oksjonile sisenedes enda kasutaja autentimisest.

Oksjonil pakkumine ja enampakkumine. 

Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi:

  1. kirjaliku eelpakkumisena
  2. veebilehe pakkumisvormi kaudu
  3. isiklikult oksjonisaalis ( juhul kui lisaks veebioksjonile toimub avalik saalioksjon )
  4. telefoni teel oksjoni ajal

Pakkumine toimub kataloogis esitatud teoste järjekorras. Pakkumist viib läbi oksjonikorraldaja, kes iga teose puhul kuulutab välja oksjonitöö, selle alghinna või hinna, milleni on teose hind eelpakkumiste raames tõusnud. Oksjonil osaleja annab oma ostusoovist märku osavõtja numbri tõstmisega või muul arusaadaval moel. Oksjonipidaja kinnitab haamrilöögiga viimasena tehtud pakkumise, nimetab lõpphinna ja pakkumise võitnud osaleja osavõtja numbri. Võrdsete pakkumiste korral võidab see, kes tegi pakkumise esimesena.

Pakkumise sammud oksjonil

Intervall (EUR) Samm (EUR)
50 – 1000 50
1000 – 3000 100
3000 – 10000 200
10000 – 50000 500
50000 – 100000 1000
100000 – … 5000

Eelpakkumisi ja autentimislingi kaudu veebilehel tehtud pakkumisi käsitletakse alati automaatpakkumistena. Juhul kui automaatpakkumist ei ole rakendatud, teavitab pakkujat sellest pakkumise kinnitamise eel meeldetuletav info. Oksjoni käigus suuliselt tehtud, määratud sammust suuremat pakkumist arvestatakse koheselt selle hinnaga tavapakkumisena. Oksjonipidajal on ainuõigus lahendada oksjonil kõik pakkumisega seotud küsimused ja komplitseeritud olukorrad.

Oksjoni kollektsiooniga saab tutvuda oksjonieelsel ajal EKO galeriis või kodulehel www.eestikunstioksjonid.ee. Juhul kui oksjon korraldatakse väljaspool EKO galeriid, teavitab EKO enne oksjonit teostega tutvumise lokatsioonist.

Ostuhind ja tasumise kord

Ostuhind on viimane pakkumine, millele lisandub 10% nn haamritasu. Oksjonikorraldaja väljastab ostjale ostu-müügilepingu või arve, mille alusel saab oksjoniostude eest tasuda nii sularahas kui pangaülekandega 5 (viie) päeva jooksul pärast oksjoni toimumist.

Muud küsimused

Oksjonikorraldaja jätab endale õiguse enne oksjonit maha võtta ükskõik millise teose, muuta oksjonil müügile tulevate teoste järjekorda ja teha täiendavaid parandusi oksjoni korraldamise eeskirjadesse.

Ostja kohustub korraldama ostetud teose äraviimise oksjonimajast 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast ostu eest tasumist. Juhul, kui ostetud teost ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel sõlmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 10 (kümme) eurot päevas, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, va juhul kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.

[viimati muudetud: 11.12.2023]