Richard Sagrits “Saare rannal”, 1967a

1320

Müüdud alghinnaga 1100EUR.


Richard Sagrits (1910 –1968) oli eesti maalikunstnik. Aastani 1928 õppis ta Rakvere Ühisgümnaasiumis, kus oli joonistusõpetajaks Ardo Sivadi. Aastal 1928 jättis Sagrits gümnaasiumiõpingud pooleli ning asus õppima Riigi Kunsttööstuskooli. Algul õppis ta Roman Nymani juures teatridekoratsiooni alal ning hiljem läks üle graafika erialale Günther Reindorffi juhendamisel. Rutjal, Sagritsa vanemate juures, suvitasid Tartu kunstnikud Voldemar Mellik ja Nikolai Triik, kes veensid noormeest astuma Kõrgemasse Kunstikooli Pallas, mida ta 1930. aastal ka tegi. Sagrits lõpetas Pallase 1936. aastal. Pallases õppis ta Nikolai Triigi maaliateljees ja Ado Vabbe juhendamisel graafikat.

Tema loomingu moodustavad peamiselt maastiku– ja meremaalid. Tema sügav armastus kuulus Põhja-Eestile, eeskätt oma kodukoha ümbrusele. Maalikunstnik. Sagritsa loomingu paremiku moodustavadki maastiku- ja meremaalid, neis avaldub pallaslik värvikultuur. 1940. aastatate II poolel maalis põhiliselt rannamaastiku ja olustikku. 1950. aastate algupoolel muutis teoste viimistluse kuivemaks ja üksikasjalikumaks. Järk-järgult muutus maalmimislaad lahtisemaks ja vabamaks ning süvenes poeetiline loodusekujutusRichard Sagrits on koos Elmar Kitse ja Evald Okasega Estonia teatri laemaali autor. Samuti on tema loodud Balti jaama Kalevipoja-ainelised pannood (1947, koos Evald Okasega) ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi Kalevipoja illustratsioonid (koos Evald Okase ja Alo Hoidrega). Raamatugraafika alal on Sagritsa suuremaks tööks “Kalevipoja” illustreerimine koos Alo Hoidre ja Ott Kangilaskiga 1950. aastal.


Vajad abi? +372 509 0348