Richard Kaljo “Luurel”, 1944a

1440

1941 astus Richard Kaljo vabatahtlikult Saksa sõjaväkke. Määrati 181. julgestusgrupi kompanii kirjutajaks. Üksust nimetati rahvapäraselt 1941. aastal ka Esimeseks Eesti Rahvuspataljoniks. Julgestusgrupis kanti Saksa Wehrmachti välihalli vormi ja kehtisid Wehrmachti auastmed, Relvastuseks oli Punaarmee trofeerelvastus. 1941. aasta septembrist asuti valvesse Balti raudtee NarvaKingissepa raudteeharu külade vahel. Teostati ka rindetagala puhastamist  sinna jäänud punaarmeelastest ja partisanide vastaseid operatsioone metsades. Võib arvata, et stseen käesoleval oksjonil pakutavast teosest “Luurel” kajastabki just 181 julgestusgrupi üht sellist operatsiooni, Eesti vabatahtlike võitlust ja Richard Kaljo isiklikke läbielamisi 1941.-1942 aasta idarindel. Mai Levin on kirjutanud: Richard Kaljot huvitasid kõikvõimalikud inimlikud tegevused, sealhulgas ka inimene sõjas. Väga hea on tema puugravüür “Sõjapõgenikud”. Teos “Luurel” paelub aga hästi tabatud “luuramismeeleoluga”, mida hoovab nii meeste figuuridest kui ka maastikust. Kuivnõela “Luurel” on mõjus osa talvisel metsal, valguse helendusel ümber puude keset üldist hämarust. Naasnud 1942 sõjast, tegutses Richard Kaljo kuni 1944. aastani vabakutselisena, mil sõjamälestuste põhjal valmis ka märkimisväärselt haruldane teos “Luurel”.

Richard Kaljo 1914 – 1978) oli eesti graafik. Sündis Petrogradis metallivabriku töölise Jaan Kaljo ja Minna Kaljo pojana. Umbes 19171918 siirdus perekond Tartusse. Õppis 19361940 Kõrgmas Kunstikoolis Pallas. Esmalt katsetas ta skulptuuri- ja maaliõpingutega, lõplikuks valikuks said graafikaõpingud Arkadio Laigo ateljees.

19441948 töötas Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis assistendi ja hiljem vanemõpetajana. 1945. aastal astus Eesti Kunstnike Liidu liikmeks. 1949. aastast vabakutseline Tallinnas ja 1964. aastast Eesti NSV teeneline kunstnik. Richard Kaljo suri 5. juulil 1978 Tallinnas, kuid on maetud Tartusse Raadi kalmistule.

 

 


Vajad abi? +372 509 0348